Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

16.03.2015

Türkiye Ulaştırma Operasyonel Programı Kapsamındaki Öncelikli Projeler

Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun yanı sıra Avrupa ve Asya arasındaki transit taşımacılığa ilişkin stratejik pozisyonu, mevcut ve potansiyel Türk limanlarının TEN-T (Trans Avrupa Ulaşım Ağı) ağında kavşak ve merkez liman olmaya uygun pozisyonu ve demiryol

Ulaştırma altyapısı konusunda uluslararası tecrübeye ve insan kaynağına sahip firmalar, Marmaray projesinin tamamlanması ardından yapılacak aktarmasız demiryolu taşımacılığı ve Türkiye’nin...

10.09.2013

 Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Demiryolu Sektörünün Geleceğindeki Rolü

Bütünleşik ulaştırma sistemi içinde, demiryolu taşımacılık sisteminin avantajlı yönlerinden daha fazla yararlanılabilmesi için alınması gerekli kararların başında demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi...

19.03.2013

Olumsuz Hava Koşullarında Demiryolu Taşımacılığı

Sağlıklı, güvenli bir gelecek için yeşil ve temiz bir çevrenin oluşturulmasının gerekliliği artık tüm dünyada uygulanacak politikalara ve yatırımlara yön vermektedir

Lojistik sektöründe de bu hedeflere ulaşmanın yolunun ancak demiryolu taşımacılığının daha yaygın ve etkin kullanımıyla mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 

AB ülkeleri bu...

19.03.2013

Raylara Kavuşamayan Gar

Tren Garları, çok farklı duyguların içinde yaşandığı özel mekânlardır. Ayrılıklar kadar kavuşmaları, hüzünler kadar sevinçleri de barındırırlar içlerinde.

Vagon penceresinden sallanan eller, tren yavaş yavaş yol almaya başladığında hızlanan adımlar, trenle yarışırcasına koşmak ve peronun sonunda çaresizce durmak...

15.02.2013

Demiryolu Geleceğimizdir...

Çok iddialı bir başlık oldu ama acaba öyle mi? O zaman bir açıklama yapalım.

“demiryolu geleceğimizdir” söylemi ,insan neslinin sağlıklı ve...

15.02.2013

AB Taşımacılık Faslını Açıncaya Kadar  Biz Faslın Gereğini Yapalım

Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağış çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda; Türkiye'nin 2014'te Avrupa Birliği'nden tam üyelik beklediğini,Ankara'nın 2014 hedefinde kararlı...

15.02.2013

Bütçe Maratonu Bitti : Demiryolları 60 Yıl Sonra Öne Geçti

Son dönemde Taşımacılık/Ulaştırma Sektörünü çok yakından ilgilendiren ve taşıma türleri arasında dengeleri değiştirecek gelişmeler oluyor.

Bu gelişmeler Taşımacılık Sektöründe bugüne kadar...

15.02.2013

Çok Modlu Taşımacılık Sistemleri ve Demiryolu

Sürdürülebilir ulaşım ilkesini hayata geçirebilmek için hem karayolu hem de demiryolu ulaşımını ilgilendiren çeşitli politika, yatırım ve uygulamaların benimsenmesi gerekecektir....

15.02.2013

Demiryolu : “Harp ve Sulh”

Demiryolu,ticari olarak işletilmeye başladığı 1830 yılından itibaren,denizlerin kıyılarını,

karaların daha önce hiç ulaşılamayan yerlerine kadar taşıdı.Martıların ve dalgaların sesini bozkırların ortasına,daha...

15.02.2013

Beyaz Kitaplar Taşımacılık Sektörünün Geleceğini Belirliyor

AB’de demiryollarının reform süreci yirmi yıl önce başlamıştır.Yirmi yıl önce Avrupa’da demiryollarının performansı düşük, ulaştırma maliyetleri çok yüksekti.Demiryollarının rekabetçi pozisyonu...

15.02.2013

Demiryolu ile 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra Ortadoğu

İçinde bulunduğumuz dönemde Ortadoğu’da çok önemli siyasi gelişmeler yaşanıyor.Yüzyıl önce Ortadoğu bir Osmanlı bölgesiyken de çok önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştı.Yüzyıl...

15.02.2013

Demiryolu Sektörünün Geleceği Üzerine Bir Şeyler Söyledik 

Ol mahiler ki derya icredir deryayı bilmezler                           ...

15.02.2013

Demiryolu Sektörünün Yeni Meclisten Beklentileri

Türkiye’nin hedefi “Büyük Türkiye” olmaktır.Bu hedefin etapları  kısa vadede 2023, orta vadede 2035, uzun vadede 2050 yıllarıdır. 

Türkiye 2010 yılında 735,828...

15.02.2013

Demiryolu Taşımacılığı Payının Arttırılması İçin Yapılması Gereken…

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım”

Hacı Bektaş Veli

Türkiye’de TCDD çalışanları ve demiryolu taşımacılığı yapanların dışındaki önemli bir kesim maalesef demiryolunu...

15.02.2013

Demiryolu Taşımacılığında Vizyon 2023 İçin Serbestleşme Şart

Hiçbir şeyi riske atmayan insan,hiçbirşey yapamaz,

hiçbir şeye sahip olamaz,hiçbir şeydir ve hiç olur.

Acı ve ıstıraptan kaçabilir,ama öğrenemez,

hissedemez,değişemez,büyüyemez,

sevemez ve yaşayamaz.

Felice Leonardo...

15.02.2013

Demiryolu ve Turizm

Ulaşım, turistleri bir tüketim noktası olan turizm bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım turizm için bir ana üründür....

15.02.2013

Demiryolunun Yeniden Yapılanması Hakkında Söyleyeceklerimiz Var

Demiryolları, 1950’lerden itibaren hızla gelişen diğer taşımacılık sistemlerine, özellikle de karayollarına nazaran göreceli olarak geri kalmış, taşımalar içerisindeki payı giderek...

15.02.2013

Dünyanın Yeni Ticaret Yollarını Belirliyor.

“Geçmişten adam hisse kaparmış…Ne masal şey…

Beş bin senelik kıssa,yarım hisse mi verdi?

Tarihi tekerrür diye ta’rif  ediyorlar.Hiç ibret alınsaydı,tekerrür mü ederdi?”Mehmet...

15.02.2013

Enerji Verimliliği ve Ulaştırma Sektörü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan  “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi...

15.02.2013

Gelecek Demiryolu ile Gelecek

Dünya genelinde karayolu ulaştırmasının doyum noktasına ulaşması ve çevreyle ilgili duyarlılıkların artması son 20 yılda demiryolu ulaşımına daha fazla önem...

15.02.2013

Hedeflere Ulaşmanın Yolu Altyapısı İyi Olan Demiryolu ile Olacaktır

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ihmal edilen demiryolları son yıllarda, yeniden devlet politikası olarak ele alınmış ve demiryolu seferberliği başlatılmıştır.2000’li yılların...

15.02.2013

Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı Büyük Değişime Hazır Mı?

9.Kalkınma Planında ve Ulusal Programda “Taşımacılık Sektörü” ile ilgili saptanan hedefler tüm “karayolu ve demiryolu taşımacılık ”  ve “lojistik” şirketleri...

15.02.2013

Kitapsız Olmuyor: Avrupa Birliği'nin Kitapları

1-Beyaz Kitap Beyaz Kitaplar, AB Komisyonu tarafından muhtelif konularda AB faaliyetlerine dönüşebilen belgeler olup; büyük çoğunlukla yeşil kitaplardan sonraki aşamayı teşkil...

15.02.2013

Komşularımızla Sıfır Sorun Politikası: Demiryolu Taşımacılığı ile Ekonomik Gelişme

1500-1700 yılları arasında Pax Ottomana (Osmanlı Barışı) ile Osmanlı Toprakları üzerindeki Balkanlar,Kafkasya ve Ortadoğu’da  dünyanın diğer yerlerine göre barış ortamı...

15.02.2013

Lojistik ve Taşımacılık Sektörü: Mesleki Eğitim Yoksa...

“Öğrenmek pahalıdır.Ama cehalet çok daha  pahalıdır.”                             ...

15.02.2013

Lojistikçiler ve Taşımacılar Olarak Türkiye'nin ve Sektörün Geleceğine Hazırmıyız?

Türkiye daha düne kadar  “Lojistik” ve “Kombine Taşımacılık” gibi kavramları pek tanımıyordu.Firma isminde“Logistics/Lojistik” bulunan veya sonradan eklenen Türk menşeli firmalara...

15.02.2013

Lojstikçiler/Taşımacılar Dikkat Tehlikeli Bir Durum Var: Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Türkiye “Tehlikeli” bir sorunla karşı karşıya. Bu sorun  “Tehlikeli Madde Taşımacılığı”  konusudur.Türkiye’nin tüm kamu kurumlarını,lojistik ve taşımacılık kuruluşlarını,araç,konteyner,

ekipman üreten sanayi...

15.02.2013

Lütfen Dikkat: Türkiye 2023 ve 2050 Hedeflerine Ulaşamayabilir

Ülkemizin her yerini demiryolu ağları ile örmeliyiz. 

Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah ışıklarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir. 

       ...

15.02.2013

Lütfen Geç Kalmayalım: Lojistik/Taşımacılık Stratejik Araştırma Vakfı/Merkezi/Kurumu Oluşturulması

Önceki yazımızda dünya lojistik/taşımacılık sektörünün gündeminin “ Küresel Lojistik”ve “Yeni Ticaret  Yolları” olduğunu belirtmiştik.Son yıllarda yaşanmakta/oluşmakta olan dünya siyasetindeki ABD...

15.02.2013

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Hazırlıkları: Hedef Ulaştırma Alanında Büyük Değişimi Gerçekleştirmek

Günümüzde, üretilen mal ve hizmetlerin tüketim yerlerine ulaştırılmasında kullanılan sistemler, aynı zamanda rekabet edebilmenin de yöntemleridir. Bu nedenle bu araçlar...

15.02.2013

Onuncu Kalkınma Planı Hazırlanıyor

Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sürecine katkı sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştı. Bu nedenle Plan dönemi AB mali takvimi...

15.02.2013

Ortadoğu ve Demiryolu: 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra

İçinde bulunduğumuz dönemde Ortadoğu’da çok önemli siyasi gelişmeler yaşanıyor.Yüzyıl önce Ortadoğu bir Osmanlı bölgesiyken de çok önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştı.Yüzyıl...

15.02.2013

Özel Demiryolu Araç İmalat Sanayi Sektörü

Türkiye’de Demiryolu Altyapı İşletmeciliği ve Tren İşletmeciliği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından “tekel” olarak yapılmaktadır.

Bu tekel...

15.02.2013

Özel Sektörün Demiryolu Beklentileri

Sanayileşmenin hızla gelişmesine, nüfus artışına ve yerleşim merkezlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak ulaştırma sistemleri de konfor, hız ve güvenirlik yönünden devamlı...

15.02.2013

Rusya Ermenistan Gürcistan Bile Demiryollarını Özelleştiriyor Biz Serbestleştimede Geç Kalıyoruz

Çevremizdeki eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde, demiryolu işletmeciliğinin özelleştirilmesi ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğu görüyoruz. Bu gelişmeler bizi Türkiye demiryollarının...

15.02.2013

Tarihin Akışını Değiştiren İcat: Demiryolu

Tarihin akışını değiştiren bütün icatları şöyle bir düşünelim; tekerlek,yazı,para,barut, matbaa, telgraf, telefon, fotograf, elektrik, televizyon, internet v.b.

Peki bütün bunlar demiryolu...

15.02.2013

Taşımacılara Çok Yararlı Organlar: AB Ajansları

AB ajansları, AB’nin kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan (genellikle tüzük) bir...

15.02.2013

Taşımacılık Sektörü Demiryolu ile İlgili Hukuki Düzenlemelerin Çıkmasını Bekliyor

TCDD hatlarında yaklaşık 12-13 senedir kendilerine ait yük vagonları ile taşıma yapan çok sayıdaki “özel demiryolu taşımacılık firması”,demiryolu taşımacılığı ve...

15.02.2013

Taşımacılık Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları ve Eğitimle Gelişecektir

2012 yılından itibaren Ulaştırma Sektörü ile ilgili çok önemli değişimler ve dönüşümler yaşanacağını,yakın zamanda oluşan gelişmelerden anlıyoruz.Bu gelişmelerin odağında da...

15.02.2013

Taşımacılık Sektöründe Kaliteli İnsangücü = Kaliteli Ürün: Mesleki Standart ve Yeterlilik

Türkiye’nin taşımacılık sektöründe ve tüm sektörlerinde çalışacaklardan veya çalışanlarının büyük çoğunluğundan “Abi ne iş olsa yaparım” veya “ben daha çocukken...

15.02.2013

Türk Demiryoluculuğunun Oluşumu: Behiç ( ERKİN) Bey

Ülkelerine değerli hizmetleri olanlar yeni nesillere tanıtılmalı,unutulmadıkları ve unutulmayacakları gösterilmeli, toplumlar “değerbilir” olmalıdır diye düşünüyorum.Bu değerli insanlardan biri de Behiç...

15.02.2013

Türk Avrupa Ulaştırma Ağları ile Bütünleşiyor

Küreselleşmenin hızlanmasının başlıca nedenleri arasında, geçen yüzyılda ulaştırma yöntemlerinde ve teknolojide kaydedilen hızlı gelişmeler yer almaktadır. Bu durum, hem ulus...

15.02.2013

Türkiye Demiryolları ve Yapısal Değişim Arifesinde

Türkiye’nin taşımacılık sektörünün gündemindeki en önemli konu, demiryolu ile ilgili kanuni düzenlemelerin taslak haline getirilmesi ve taslakların yakında meclise sevkedilerek...

15.02.2013

Tğrkiye Orta ve Uzun Vadeli Hedeflerine, Demiryoluna Yapılacak Yatırımlarla Ulaşacaktır

Ulaşım sistemini daha verimli, temiz, emniyetli ve daha güvenilir kılmak, için birçok yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. Ulaşım; altyapı, araçlar, bilgi teknolojisi,...

15.02.2013

Türkiye Ulaştırma Alanının Geleceğe Hazırlanması

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevkedilme aşamasında olan ve Hükümetçe de 2012 yılı sonuna kadar yürürlüğe konulması kararlılığı bulunan “Türkiye...

15.02.2013

Türkiye Zaman Kaybetmeden Trans Avrupa Ağlarının (TEN-T) Bir Parçası Haline Getirilmelidir

Cumhuriyetin ilk on yıllarında devlet politikasının odak noktası demiryolu ve deniz ulaştırması yatırımlarındaydı. Önemli yerleşim ve üretim merkezleri demiryolları tarafından...

15.02.2013

Ulaştırma Ağımız Zaman Kaybetmeden Trans Avrupa Ağlarının (TEN-T) Bir Parçası Haline Getirilmelidir

Cumhuriyetin ilk on yıllarında devlet politikasının odak noktası demiryolu ve deniz ulaştırması yatırımlarındaydı. Önemli yerleşim ve üretim merkezleri demiryolları tarafından bağlanmaktaydı. Limanlar...

15.02.2013

Ulaştırma Sektöründe Dönüşüm ve Değişim Süreci Başladı

Ulaştırma (karayolu, demiryolu, denizyolu, içsuyoları, havayolu) Sektörünün geleceğini etkileyecek, ulaştırma modları arasındaki dengesiz dağılımı giderecek ve taşımacılık sisteminde köklü bir...

15.02.2013

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulunun Düşündürdükleri

Benim çok iyi bildiğim şeyler pratik hayatta bir işe yaramıyor.

                     ...

15.02.2013

Ulaştırmanın Can Yakıcı Sorunu: Trafik Kazaları

Ulaştırma sektörü karayolları, demiryolları, havayolları, denizyolları,bilgi ve iletişim altyapısı ile ülke ekonomisinin en temel unsurlarından biridir. Ekonomik ve sosyal girdileriyle...

15.02.2013

Vakit Geldi: Demiryolu Serbestleştiriliyor

Son aylarda ulaştırma sektörü ile ve özellikle demiryolu ulaştırması ile ilgili çok önemli düzenlemeler ve hazırlıklar yapılmaktadır. Bu gelişmeleri takip...

15.02.2013

Yeşil ve Temiz Bir Dünya İçin Demiryolu

Teknoloji başlangıç noktasına döndü. Yeşile önem veren kamuoyu baskısı ve bu baskı sonucu şekillenen yeni politikacı kuşağı için demiryolu yük...

15.02.2013

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulaştırma/Lojistik/Taşımacılık Sektörünün Geleceğini Etkiliyor

Dünya bir “Ortak Pazar” haline geldi.Bu ortak pazarın oluşumunu sağlayan ve geliştiren en önemli etken ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektörleridir.Bu sektörlerin Türkiye’nin siyaseten...

30.11.2008

Pardon Bakarmısınız: Tren Geliyor

Bugün bir dünya haritasını önümüze alarak Türkiye’nin etrafına ve

Dünya üzerindeki konumuna baktığımızda ve genel bir durum tesbiti yaptığımızda; Türkiye’yi,ulaştırma ve enerji...

20.09.2008

Taşımacılık Türleri Arasında İşbirliği Süreci Başlıyor: Demiryolu Taşımacılığının Yeniden Doğuşu

Malını gönderecek olanın dikkatle üzerinde duracağı hususlar çok doğaldır ki; Taşımanın maliyeti ,taşıma hızı ve istenilen zamanda yerine varması, yükleme...

13.11.2007

Türkiye'de Özel ve Kamu Demiryolu İşletmeciliği Nasıl Olmalı (IV); Kurtuluş Savaşında Demiryolu İşletmeciliği

Demiryolu,Refah ve ümran(bayındırlık, imar) tevlit eder.                             ...

30.11.-0001

Demiryolu Karayolu Taşımacılığının Önünü Açıyor

UND Başkanı Sayın Tamer Dinçşahin Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin geleneksel iftar yemeğinde yaptığı güzel konuşmada,Türk taşımacılığının yaşadığımız süreçteki değişiminin ve geleceğinin...

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!