Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Haberler

Kombine Taşımacılık ve Demiryolu ile Tehlikeli Eşya Taşımacılığı Semineri

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)’nin “Yönetici ve Yönetici Adayları Akademisi” 2014 Eğitim Dönemi Devam Ediyor
Demiryolları, ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlar ve özel sektör erişimin serbestleştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemelerin de yapılması sonucunda, “demiryolu taşımacılığı” ulaştırma sektörünün cazip yönelim alanlarından biri haline gelmiştir. 
Bu gelişmelere paralel olarak, siz değerli Lojistik ve Taşımacılık Şirketlerinin Yöneticilerinin “demiryolu” uzmanlıklarının geliştirilmesi ve şirketlerin önümüzdeki kısa dönemde ihtiyacı olacak yönetici adaylarının yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Derneğimiz bünyesinde "DEMİRYOLU YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ ADAYLARI AKADEMİSİ" oluşturmuş bulunuyoruz. 
İkinci seminerimiz 21 Haziran 2014 Cumartesi günü olacaktır. Seminerimizin konusu; “Kombine Taşımacılık ve Demiryolu ile Tehlikeli Eşya Taşımacılığı” olarak belirlenmiştir.
Önümüzdeki Seminer Programımızda, demiryolu yöneticilerinin ve yönetici adaylarının bilgilerini genişletecek olan beş adet seminer daha yer almaktadır.
Bu seminer programlarımızın konu başlıkları aşağıdadır;
o Demiryolu İnsan Kaynakları ve Planlanması
o Demiryolu Araç ve Tesisleri ve Planlanması
o Maliyet Analizi ve Fiyatlandırma
o Rekabet İçin Fark Yaratma
o İşletmelerde Emniyet Yönetimi
Yukarıda belirtilen seminerlere ait tarihler ayrıca duyurulacaktır. 
Katılımcılar, seminer programlarında bir yandan demiryolunu oluşturan bileşenlere ait kavramsal ve işlevsel düzeyde bilişsel kazanımlar elde ederken diğer yandan da sektörün konusunda uzman yöneticileriyle kişisel ilişkilerini oluşturma ve geliştirme fırsatını yakalayacaktır. 
Eğitim Programında yer alan yedi seminerden üç ve üzeri seminere katılanlar seminerlerin sonunda "YÖNETİCİ AKADEMİSİ MEZUNİYET BELGESİ" almaya hak kazanacaklardır. Katılımcıların katıldığı seminerler, Mezuniyet Belgesinde işaretlenerek belirtilecektir.
DTD’de Akademisince bir seminere katılım olanağı da sunulmaktadır. Yalnız Bir seminere katılanlara, o seminere ait bir "KATILIM BELGESİ" verilecektir.
Bu seminerin amacı;
Seminerlerimizin ikinci kademesini oluşturan bu program, yönetici ve yönetici adaylarının, Kombine Taşımacılık ve Demiryolu ile Tehlikeli Eşya Taşımacılığı konusunda mevcut durumu ve gelecekteki yapılanmayı karşılaştırmalı bir şekilde şimdiden görmeleri, kendilerinin ve firmalarının geleceği ile ilgili kararlarına olumlu katkılarının sağlanmasıdır.
“Kombine Taşımacılık ve Demiryoluyla Tehlikeli Eşya Taşımacılığı” konulu Eğitimde katılımcılar, Kombine Taşımacılık ve Tehlikeli madde taşımacılığına yön veren Uluslararası ve Ulusal Kurum ve Kuruluşlarla Organizasyonların örgütsel yapılarını ve işlevlerini tanıyacak, Özellikle İdari ve Adli Yaptırımlar dâhil olmak üzere Kombine Taşımacılık ve Tehlikeli Madde Taşımacılığının hukuksal çerçevesini belirleyen uluslararası ve Ulusal mevzuatı hiyerarşik bir yapı içinde kavrayacaktır. 
Bu seminere ;
• Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin üst ve orta düzey düzey yöneticileri ile yönetici adayları,
• Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin kaynak geliştirme, eğitim ve yeni yatırımlarından sorumlu üst düzey yöneticileri,
• Kombine Taşımacılık ve Tehlikeli Madde Taşımacılığından sorumlu üst ve orta düzey yöneticileri,
• Eğitim ve İnsan Kaynakları Departmanı yöneticileri,
• Kombine Taşımacılık ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı operasyonel faaliyetlerinde çalışanlar katılmalıdır.
Bu seminere programı sonunda;
• Kombine Taşımacılığın ve Tehlikeli Eşya Taşımacılığının tarihsel gelişimini kavrayabilecek,
• Kombine Taşımacılığın bileşenlerini ve modlararası işbirliğinin geliştirilmesinin yararlarını kavrayabilecek,
• Demiryolu bileşenlerine ait temel kavramları ayırt edebilecek,
• Kombine Taşımacılık ve Tehlikeli Eşya Taşımaları ile ilgili Demiryolu Kuruluşlarını ve Yetkili Otoritelerini tanıyabilecek,
• Uluslararası Kombine Taşımacılık ile Tehlikeli Eşya Taşımacılığı Kurum ve Kuruluşlarının oluşumunu, örgütsel yapılarını kavrayacaktır,
• Kombine Taşımacılık ile Tehlikeli Eşya Taşımacılığı faaliyetlerine etki eden ulusal ve uluslararası mevzuatı tanıyabilecektir.
• Uluslararası Kombine Taşımacılık ile Tehlikeli Eşya Taşımacılığı Kurum ve Kuruluşlarının oluşumunu, örgütsel yapılarını öğrenecektir.
Detaylı Bilgi ve Başvuru Formu
Tel: 0216 4952965 – 69 
Faks:0216 4952924 e-mail:irem@dtd.org.tr

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!