Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Taşımacılara Çok Yararlı Organlar: AB Ajansları

AB ajansları, AB’nin kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan (genellikle tüzük) bir birimdir. Teknik, bilimsel veya idari nitelikte spesifik bir görevi yerine getirmek üzere kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip AB organlarıdır.
Avrupa Birliğinde ortak politikalar çerçevesinde karşılaşılan sorunlara farklı yöntemlerle çözüm arayan ve Birliğin faaliyetlerine ademi merkeziyetçi bir yaklaşım getiren ajanslar, AB hukukuna göre tüzel kişi sayılmaktadır. Avrupa Birliği kurumları tarafından düzenli olarak denetlenen ajansların bir kısmı, kurucu tüzüklerinde tanımlanan konulara ilişkin bilimsel veya teknik bilginin gelişmesine katkıda bulunurken, diğerleri, ilgili oldukları alanlarda belirli bir idari görevler üstlenmektedir.
Ajansların, sınırları kesin hatlarla çizilmiş özel alanlarda teknik, bilimsel ve idari görevleri mevcuttur. 
Ajanslar, Topluluk faaliyetlerine bilimsel ve teknik bilginin oluşumuna katkı sağlamakta, farklı grupları bir araya getirmek suretiyle diyalog ortamının oluşmasına katkı yapmaktadır,Ayrıca AB’nin çeşitli mekanizmalarının işleyişine yardımcı olmaktadır.Topluluk Ajansları için süre sınırı mevcut değildir. 
Türk  Taşımacılık Sektörünün, AB’nin aşağıda belirtilen ajanslarından  en iyi şekilde yararlanmalıdır diye düşünüyoruz.
1 - Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP)
1975/337/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimin desteklenmesidir (madde 2). Merkez ofisi Selanik / Yunanistan’dadır. 
2 - Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı (EUROFOUND)
1975/1365/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bilgi oluşturulması ve paylaşımı yoluyla Üye Devletler tarafından yapılan planlama çalışmalarına destek verilmesidir (madde 1 - 2). Merkez ofisi Dublin / İrlanda’dadır.
3 - Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)
1990/1360/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin mesleki eğitim sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesidir (madde 1). Avrupa Topluluğuna üye olmayan devletlerin katılımına açıktır (madde 16). Merkez ofisi Torino / İtalya’dadır. 
4 - Avrupa Çevre Ajansı (EEA)
1990/1210/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur.  Amacı, çevrenin korunması ve çevresel bilgi ve gözlem ağının oluşturulmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Kopenhag / Danimarka’dadır.Türkiye, Avrupa Çevre Ajansı’na katılmaktadır
5 - Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)
1993/302/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır (madde 1). Topluluk dışı ülkelerin katılımına açıktır (madde 13). Merkez ofisi Lizbon / Portekiz’dedir. Türkiye’nin Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne katılımına ilişkin Anlaşma imzalanmış olup, yasal süreç devam etmektedir.  
6 – İç Pazar Uyum Ofisi (OHIM)
1994/40/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Topluluk ticari markası (community trade-mark) ve Topluluk Tasarımları (Community Design) konusunda çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır (madde 1). Merkez ofisi Alicante / İspanya’dadır.
7 - Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)
1994/2062/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, çalışanların güvenlik ve sağlığının korunması, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesidir (madde 2). Yönetim kurulu üye olmayan ülkeleri gözlemci olarak çalışmalara davet edebilmektedir (madde 9). Merkez ofisi Bilbao / İspanya’dadır. 
8 - Topluluk Bitki Çeşitliliği Ofisi(CPVO)
1994/2100/AT sayılı  Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, bir mülkiyet hakkı olarak kabul edilen ve yeni bitki çeşitlerini geliştiren özel ve tüzel kişilerin haklarının AB düzeyinde korunmasını içeren sistemin uygulanmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Angers / Fransa’dadır.
9 - Avrupa Birliği Birimleri Tercüme Merkezi (CDT)
1994/2965/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, Birlik birimlerine tercüme hizmeti verilmesidir (madde 1). Merkez ofisi Lüksemburg’dadır. 
10 - Avrupa Polis Ofisi  (EUROPOL)
EUROPOL Konvansiyonu (C 316, 27/11/1995 P. 0002 – 0032) ile kurulmuştur. 
Amacı, organize suç yapısının dahil olduğu uluslararası suçların önlenmesi konusunda işbirliğinin geliştirilmesidir (madde 2). Merkezi ofisi Lahey / Hollanda’dadır.
11 - Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EUISS)
2001/554/CFSP sayılı Ortak Tutum Belgesi (Joint Action) ile kurulmuştur. 
Amacı, akademik çalışmalar ve analizler yapılması yoluyla Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının geliştirilmesine katkı yapılmasıdır (madde 2). Merkez ofisi Paris / Fransa’dadır. 
12 - Avrupa Birliği Uydu Merkezi (EUSC)
2001/555/CFSP sayılı Ortak Tutum Belgesi (Joint Action) ile kurulmuştur. Amacı, uydu betimlemesi alanında çalışmalar yapılmasıdır (madde 2). Aday ülkeler ve AB üyesi olmayan NATO üyesi ülkeler faaliyetlere katılabilmektedir (madde 21). Merkez ofisi Madrid / İspanya’dadır. 
13 - Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)
2002/178/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, insan sağlığının ve gıda alanında tüketici çıkarlarının korunmasıdır (madde 1). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 49). Merkez ofisi Parma / İtalya’dadır.
14 - Avrupa Adli İşbirliği Birimi (EUROJUST)
2002/187/JHA sayılı Karar ile kurulmuştur. Amacı, suçla mücadele alanında koordinasyonun sağlanmasıdır (madde 3). Merkez ofisi Lahey / Hollanda’dadır. 
15 - Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA)
 2002/1406/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, deniz güvenliğinin sağlanması ve kirliliğin önlenmesidir (madde 1). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan üçüncü ülkelerin katılımına açıktır (madde 17). Merkez ofisi Lizbon / Portekiz’dedir. 
16 - Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA)
2002/1592/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, sivil havacılık güvenliği alanında çalışmalar yapılmasıdır (madde 2). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ve Şikago Konvansiyonunu imzalayan Avrupalı üçüncü ülkelerin katılımına açıktır (madde 55). Merkez ofisi Köln / Almanya’dadır. 
17 - Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA)
2004/460/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır (madde 2). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 24). Merkez ofisi Girit / Yunanistan’dadır. 
18 - Avrupa Savunma Ajansı (EDA)
2004/551/CFSP sayılı Ortak Tutum Belgesi (Joint Action) ile kurulmuştur. Amacı, savunma yeterlilikleri ve kriz yönetimi kapasitesinin geliştirilmesidir (madde 2). Üçüncü tarafların belirli bir proje veya programa katılımı, yönetim kurulunun nitelikli çoğunlukla alacağı karara bağlıdır (madde 23). Ajansın üçüncü ülkelerle yapacağı idari düzenlemeler (güvenlik konuları, danışma, karşılıklı ilişkiler) Konseyin oybirliği ile alacağı karara bağlıdır (madde 25). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 
19 - Avrupa İlaç Ajansı (EMA)
2004/726/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması, denetim ve farmakovijilans uygulama süreçlerinin oluşturulmasıdır (madde 1). 
Merkez ofisi Londra / İngiltere’dedir. 
20 - Avrupa Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi (ECDC )
2004/851/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, insan sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesidir (madde 3). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 30). Merkez ofisi Stokolm / İsveç’tedir. 
21 - Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA)
2004/881/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, demiryollarının güvenliği ve karşılıklı işlerliğinin sağlanmasıdır (madde 1). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan Avrupa ülkelerinin katılımına açıktır (madde 36). Merkez ofisi Valensien / Fransa’dadır. 
22 - Avrupa Küresel Yön Bulma Uydu Sistemi Denetleyici Otoritesi (GNSS)
2004/1321/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. 
Amacı, GNSS programları ile ilgili düzenleme yapılmasıdır (madde 1). Bu alanda Toplulukla anlaşma yapmış üçüncü ülkelerin katılımına açıktır (madde 21). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 

23 - Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı (AMOCEB)
2004/2007/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, dış sınırların yönetimi, ilgili personelin eğitimi ve risk analizleri yapılmasıdır (madde 2). Gerekli görülen durumlarda üçüncü ülkelerle işbirliği yapılabilmektedir (madde 14). Merkez ofisi Varşova / Polonya’dadır. 
24 - Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA)
2005/56/AT ve 2007/114/AT sayılı Kararlar ile kurulmuştur. Amacı, 1.1.2005 – 31.12.2015 dönemi için eğitim, görsel işitsel ve kültür alanındaki programların yürütülmesidir (madde 1 - 2007/114/AT). 
Ajans şu programların yürütülmesinden sorumludur: Erasmus Mundus, Hayatboyu Öğrenme, Kültür Programı, Vatandaşlar için Avrupa, Gençlik, Medya 2007 (madde 1 - 2007/114/AT). 
Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 
25 -Avrupa Polis Koleji (CEPOL)
2005/681/JHA sayılı Karar ile kurulmuştur. Amacı, kıdemli polis memurlarının eğitimine destek verilmesidir (madde 5). Aday ülkelerin eğitim enstitüleri ile Kolej arasında işbirliği yapılabilir (madde 8). Merkezi ofisi Bramshill / İngiltere’dedir. 
26 - Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA) 
2005/768/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. 
Amacı, AB Ortak Balıkçılık Politikası kurallarına uyumun iyileştirilmesi, AB ve Üye Devletlerdeki balıkçılık kontrol ve izleme kaynaklarının bir araya getirilerek, balıkçılık alanındaki kontrol ve izleme faaliyetlerinin etkili ve benzer biçimde yapılmasının temin edilmesi ve uygulamada koordinasyonun sağlanmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 
27 – Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE)
2006/1922/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesidir (madde 2). Tüzüğün kapsadığı alanlardaki topluluk mevzuatını kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 19). Merkezi ofisi Vilniüs / Litvanya’dadır. 
28 - Avrupa Araştırma Konseyi Yürütme Ajansı (ERCEA)
2008/37/AT sayılı Kararla kurulmuştur.1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2017 döneminde faaliyet gösterecektir (madde 3). 2006/972/AT sayılı Kararla kurulan Fikirler Özel Programının uygulanmasından sorumludur (madde 4). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 
29 - Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)
2006/1907/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı,  insanların ve çevrenin korunmasıdır (madde 1). Yönetim kurulu üçüncü ülke temsilcilerini Ajans çalışmalarına davet edebilmektedir (madde 106). 
Merkez ofisi Helsinki / Finlandiya’dadır. 
30 - Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı Yürütme Ajansı (TEN-T EA)
2007/60/AT sayılı Kararla kurulmuştur. 1 Kasım 2006 – 31 Aralık 2015 döneminde faaliyet gösterecektir (2008/593/AT madde - 1). 1995/2236/AT Sayılı Trans-Avrupa Ağlarına Topluluk Mali Yardımı Verilmesine Dair Tüzüğün uygulanmasından sorumludur (2007/60/AT madde - 4). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 
31 - Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA)
2007/168/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, temel haklarla ilgili çalışma yapılmasıdır (madde 2). Aday ülkelerin gözlemci olarak katılımına açıktır (madde 28). Merkez ofisi Viyana / Avusturya’dadır. 
32 - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Yürütme Ajansı (EACI)
2007/372/AT sayılı Kararla kurulmuştur. 1 Ocak 2004 – 31 Aralık 2015 döneminde faaliyet gösterecektir. 2006/1639/AT sayılı Karar ile Kurulan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı ve 2006/1692/AT Sayılı Tüzük ile kurulan Marco Polo II Programının uygulanmasından sorumludur (madde 1). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 
33 - Araştırma Yürütme Ajansı (ERA)
2008/46/AT sayılı Kararla kurulmuştur.1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2017 döneminde faaliyet gösterecektir (madde 3). 2006/973/AT sayılı Kararla kurulan Kişiyi Destekleme Özel Programı, 2006/974/AT sayılı Kararla kurulan Kapasiteler Özel Programının KOBİ Bölümü, 2006/971/AT sayılı Kararla kurulan İşbirliği Özel Programının Uzay ve Güvenlik Bölümlerinin uygulanmasından sorumludur (madde 4). 
Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı kapsamında kurulmuştur.
Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır. 

34 - Sağlık ve Tüketiciler Yürütme Ajansı (EAHC)
2008/544/AT sayılı Kararla kurulmuştur.1 Ocak 2005 – 31 Aralık 2015 döneminde faaliyet gösterecektir. 2007/1350/AT sayılı Karar ile kurulan Sağlık Alanında Topluluk Eylemi ile 2006/1926/AT sayılı Karar ile kurulan Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eyleminin uygulanmasından sorumludur (madde 1). Merkez ofisi Lüksemburg’dadır.


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!