Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Lütfen Geç Kalmayalım: Lojistik/Taşımacılık Stratejik Araştırma Vakfı/Merkezi/Kurumu Oluşturulması

Önceki yazımızda dünya lojistik/taşımacılık sektörünün gündeminin “ Küresel Lojistik”ve “Yeni Ticaret  Yolları” olduğunu belirtmiştik.

Son yıllarda yaşanmakta/oluşmakta olan dünya siyasetindeki ABD karşıtlı oluşumlarla ilgili yeni gelişmelerin ve bunların siyasi sonuçlarının, Lojistik/Taşımacılık sektörüne olabilecek etkilerine baktığımızda, sanki 20.Yüzyılın başındaki ”tarihi tekerrür ettiren” olayları yeniden yaşıyor gibi olduğumuzu,bu yeni siyasi oluşumların/grupların “21.Yüzyılın ticaret yollarını” belirleyecek kararları almaya başladığını, kararları alabileceğini ve bu kararlar sonrasında da Türkiye’nin bir an da “Ticaret Yollarının” ve dolayısıyla “Küresel Lojistiğin” dışında kalabileceğini söylemeye çalışmıştık.

Türkiye coğrafik konumu nedeniyle,dünyadaki tüm siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmelere göre de ülkenin tüm sektörlerinde ve kurumlarında,her değişime ve gelişime uygun yeni stratejiler  belirlemek durumundadır.

Bizim Lojistik/Taşımacılık sektörü olarak, ulusal/bölgesel/küresel  olarak hangi boyutta  olmamız gerektiğine karar vermemize ve düşünmemize bile  gerek yok.Çünkü ülkemizin konumu ve “lojistik yeteneği” bizi sektör olarak “küresel boyutta” olmaya  zorluyor ve hatta mecbur kılıyor.

Hani bir reklam filminde Cem Yılmaz’ın “arabanın hakkını ver hakkını” dediği gibi sektör olarak kendi kendimize “Türkiye’nin hakkını ver hakkını ver” demeliyiz?

Peki Türkiye’nin bu “lojistik yeteneğini” siyasi ve ekonomik nedenlerle geçersiz kılabilecek tüm “dışsal gelişmeleri” kim,nasıl takip edecek ve karşı strateji oluşturulmasının yolunu nasıl açarak “dışsal etkileri” bertaraf edebilecek kararları/önerileri oluşturabilecek.

Dışsal gelişmelerin dışında ayrıca,”Ülkemizin iç siyasi ve ekonomik karar organlarında”, lojistik/taşımacılık sektörü ile ilgili  alınacak ve alınması gerekecek gelişmeleri/çalışmaları/katkı sağlamayı kim,nasıl ve hangi düzeyde yapacak?

Şöyle söylenebilir; biz lojistikçiler/karayolcular/demiryolcular/denizyolcular/havayolcular olarak ayrı ayrı derneklerimiz/kuruluşlarımız/odalarımız var,biz hakkımızı arıyoruz.Doğrudur. 

Ancak acaba bölünmüş ve tam profesyonel olmayan bir güc ile ulusal/uluslararası sonuç almak mümkün müdür?

Her taşımacılık alt sektörü yalnız kendisini düşünürse,belki kısa vadede gecici bir sonuç alabilir ama, orta/uzun vadede,hele “kombine taşımacılık” ın öne çıkartıldığı ve taşımacılık altsektörleri arasındaki işbirliğinin olmazsa olmaz bir koşul olduğu bir süreçte, alt sektörlerin kendi başlarına istikrarlı bir sonuç alması mümkün görülmemektedir.

Bir de içinde yaşadığımız dönemde,dünyada oluşan “siyasi ve ekonomik gruplaşmalar” nedeniyle önümüzü görmekte,Dünyadaki gelişmeleri takip etmekte zorlanacağımız da doğaldır.

Biliyoruz ki; 
Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan ve 18.Aralık.2003 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme uyarınca İTÜ’nün uzun, kapsamlı ve tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan “Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Sonuç Raporu” Şubat 2005 ayında tamamlandı.

Bu raporda belirtildiği gibi Türkiye’nin,Ulaştırma sisteminin bir bütün olarak ele alınmasını,ülke ekonomisinin ve sosyal yaşamının gereksinimlerini yerinde,zamanında ve en ekonomik bir şekilde karşılanabilmesini,taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı dengeli bir yapı içinde gerçekleşmesini sağlayacak bir “Ulaştırma Ana Planı” bulunmamaktadır.

Ayrıca Rapor bir “Lojistik Üst Kurul” oluşturulmasını da önermektedir.

Lojistik üst kurulu oluşturulmasının amacını da; “ülkemizdeki dış ve iç ticaret, sanayi, ticaret, bilişim ve iletişim, ulaştırma ve enerji sektörlerini etkileyen ve bu sektörlerden etkilenen lojistik faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini arttırmak için stratejiler oluşturmak, ulaştırma ve lojistik ana planını izlemek, alınacak önlemleri belirlemek ve koordine etmektir. Kurulun kuruluş amacı; lojistik faaliyetlerin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcıların kullanımına sunulması için, rekabet ortamında faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir lojistik sektörünün oluşması ve bu sektörde bağımsız bir koordinasyon ve denetimin sağlanması” olarak önermektedir.

Adı geçen rapor hazırlanırken o zamanki dünyanın siyasi/ekonomik durumu dikkate alınmıştır.Ancak son yıllarda ABD’nin  karşısında yeni bir siyasi/ekonomik oluşum  çalışmaları yapılmaktadır.Bu iki farklı oluşumun birbiri ile yapacağı güc savaşları içinde “ticaret yolları” güzergahları değişebilir ve Türkiye’nin lojistik/taşımacılık sektörü ve dolayısıyla transit/ithalat/ihracat taşımaları olumsuz yönde etkilenebilir.

”Yeni Ticaret Yolları” oluşturulma ve hayata geçirme çalışmaları; 

Avrupa ve özellikle Almanya ve Fransa Rusya (Trans Sibirya Demiryolu) üzerinden Çin,Hindistan ve İran’a,

Yine Avrupa’nın içsuyolları ile Tuna üzerinden geleceği Karadeniz’den Batum/Gürcistan ve ilerisine veya Karadeniz-Hazar arasını Volga-Don kanal sistemi ile aşarak Kazakistan ve ilerisine,

Kazakistan Aktua/Hazar Denizi Limanından Bandar Şah (İran) limanına ve demiryolu ile Bandar Abbas Limanına,

Rusya, Kazakistan,Türkmenistan, Özbekistan Sarakhs (Türkmenistan)-Meşhed (İran) demiryolu hattı ile Bandar Abbas ve Bandar İmam (İran) limanlarına ve Basra körfezine,

ulaşmak suretiyle sonuçlandırılabilir.

Bu nedenle çok hızlı hareket edecek,tam gün çalışacak,her türlü bilgiye,belgeye ulaşabilecek ve değerlendirebilecek uzmanlığa sahip bir “araştırma,strateji ve karar oluşturma birimi” oluşturulmalıdır diyoruz. 

Her şeyi devletten beklemek yerine, UTİKAD (Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği),UND (Uluslar arası Nakliyeciler Derneği),RODER (RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği),TND (Türkiye Nakliyeciler Derneği),DTD (Demiryolu Taşıyıcılar Derneği),KARİD (Türkiye Kargo,Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği,TÜRKLİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği) gibi bugüne kadar kendi sektörlerinde çok önemli işler yapmış derneklerin biraya gelerek,Türkiye’nin Lojistik/Taşımacılık sektörüne sahip çıkmaları,birlikte “strateji/karar belirleme” birimi oluşturmalarının çok acil ve yaşamsal bir ihtiyaç/gereklilik olduğunu düşünüyoruz.

Bu birimin; ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi),USAK (Uluslar arası Stratejik Araştırmalar Kurumu),TUSAM (Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi),TÜRKSAM(Uluslar arası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi),TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) gibi, “sivil toplum kuruluşu statüsünde” Üniversitelerin ve TCDD’nin de desteği ile bir “Lojistik ve Taşımacılık Strateji Araştırma Merkezi/Kurumu/Vakfı” nın devletin de desteği ile oluşturulmasını öneriyoruz.

Bu strateji oluşturma birimin tesbitleri, siyasi/ekonomik stratejik  karar oluşturacak devlet birimleri ile birlikte Türkiye’nin ve sektörün yararını gözeten kararların “çok hızlı bir şekilde” alınmasında ve uygulanmasında kullanılmalıdır.

İTÜ’nün hazırladığı “Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Sonuç Raporu” nda önerilen “Lojistik Üst Kurulu” içerik,karar alıcı mekanizmalarının hızı ve işlevsel olarak bizim önerdiğimiz “yapılanmanın” dışında ayrı bir oluşum biçimi olacaktır.

Ancak,Lojistik Üst Kurulu’nun oluşturulmasının da çok yararlı olacağını düşünüyoruz.

Sektörün “akil adamları” nın ilgili tarafları biraya getirerek,çözüm yolunun bulunulabileceğini düşünüyoruz.


Yaşar ROTA 

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!