Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Komşularımızla Sıfır Sorun Politikası: Demiryolu Taşımacılığı ile Ekonomik Gelişme

1500-1700 yılları arasında Pax Ottomana (Osmanlı Barışı) ile Osmanlı Toprakları üzerindeki Balkanlar,Kafkasya ve Ortadoğu’da  dünyanın diğer yerlerine göre barış ortamı yaratılarak toplumsal ve ekonomik istikrar sağlanmıştı. 
Tarihte yaşanılan bu barış süreci tecrübesi, XXI. Yüzyılda” Komşularımızla Sıfır Sorun Politikası” ile yeni bir barış dönemine dönüşmektedir.
Sınır komşularımız ve yakın bölge (Balkan,Kafkasya,Ortadoğu,İran ve ötesi Türki ve Müslüman) komşularımızın toplam nüfusu yaklaşık 400 milyondur.Ukrayna ve Rusya’yı da eklediğimizde yaklaşık 575 milyon nüfusun tam ortasında olan Türkiye,lojistik ve taşımacılık merkezi konumundadır. Bu politikanın hayata geçirilmesinin,ekonomik,ticari ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinin en önemli araçlarından biri “demiryolu” olacaktır.
Zaten demiryolu XXI.yüzyılın başlarından itibaren  gelişmenin en önemli toplu taşıma aracı olarak dünya gündeme girmiştir.Türkiye de komşu ülkelerle yapılan taşımaların ana ekseninin demiryolu taşımacılığı olması için ortak demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi sürecini başlatmıştı.
Demiryolu yüzyıl önce de dünya gündeminin en başındaydı.
ABD Columbia Üniversitesi Tarih Kürsü Profesörü Edward Mead Earle’ın Haziran 1923 ayında yazdığı “Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı (1903-1923)”  isimli kitabındaki önsözünde demiryolunun etkisi için,sanki XXI. Yüzyılın başındakileri yaşamış gibi şunları söylüyordu;
“Amerikalılara verilen Chester Demiryolu Projesi ayrıcalıkları ve Mezopotamya petrol alanları üzerindeki İngiliz-Amerikan çekişmesi,Yakındoğu’daki Amerikan çıkarlarının hızla gelişmesinin iki önemli ögesidir.
Amerikan malları için iyi bir pazar olan Osmanlı,aynı zamanda Amerikan fabrikaları için değerli bir hammadde kaynağı ve Amerikan sermayesi  için verimli bir yatırım olmayı göstermektedir.
Böylece Filistin kutsal topraklarındaki Amerikan din kurumlarının,Anadolu ve Suriye’deki eğitim kurumlarının yerini şimdi Anadolu’nun doğal kaynaklarına göz diken Amerikan çıkarları almaya başladı.Bu yüzden Osmanlı’da siyasi istikrar ve ekonomik gelişme artık Amerika’daki işadamları ve politikacıların dikkatinden kaçmayan konular olmuşlardır.
Onun için,çok defa bir savaş medeni olan “Doğu Sorunu” şimdi Amerikalılar için yeni bir önem kazanmaktadır.
Son otuz yıl içinde büyük devletlerin Yakındoğu’da izledikleri çelişik siyasi,ekonomi ve kültürel politikaları incelerken,bu kitap çok karışık bir sorunu gözler önüne serecek ve buna bulaşmakla Amerikan devlet adamlarının ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklarını okuyucuya gösterecektir. 
Tarihe ve uluslar arası ilişkilere meraklı olanlar Bağdat Demir ve Petrol Yolu’nun hikayesinde,modern ekonomik emperyalizmi ve bunun çok ötelere uzanan sonuçlarını incelemek için çok zengin bir laboratuar malzemesi bulacaklardır.”

Bizler de geçmişe baktığımızda şunları hatırlarız;
Makedonya’dan Güney Mezopotamya’ya kadar uzanan Osmanlı toprakları, Batı ile Doğu arasında geniş,tarihi ve dünya çapında önemi olan bir ulaşım yolundan başka bir şey değildi.Güçlü bir devlet için bu durum bir kuvvet  kaynağı olabilirdi.XIX. yüzyıl ticaret devriminin,Doğu ile eski ticaret yollarını yeniden canlandırılmasının büyük önemi vardı.XV.yüzyılda doğu ticaretinin kalbi Mezopotamya vadisiydi.Bu ortaçağ ticaret yolu Bağdat demiryolu ile yeniden canlandırılmış olacak,demiryolu Doğu’ya giden yolu kısaltacaktı.
İngiltere,Fransa ve Almanya’nın Osmanlı topraklarında elde ettiği demiryolu imtiyazları sürecine,XX.yüzyılın başlarından itibaren Amerika da “Chester Demiryolu Projesi” ile katılmıştı.Amerika’nın da istediği diğer büyük ülkeler gibi demiryolu imtiyazları ile Osmanlı topraklarında maden yatakları,petrol ve tütün konusunda yoğunlaşmaktı.
Chester Projesi; Karadeniz’i ve Akdeniz’i Samsun,Tirebolu,Trabzon ve Yumurtalık’ta yapılacak demiryolu bağlantılı birer limanla ,Ankara’dan itibaren Doğu Anadolu’yu da içine alarak, Van Gölü çevresini de dolaşarak Kerkük-Musul-Süleymaniye bölgesine bağlayacak 4400 km’ye yakın büyük bir demiryolu projesiydi. 
Stratejik bakımdan Bağdat Demiryolunun ve Chester Demiryolu Projesinin geçeceği bölge ,dünyanın en önemli parçalarından biridir.Her şeyden önce Asya Türkiye’si,Sanayinin gereksinimi olan madenler,petrol,kömür gibi en önemli maddelerin geniş yataklarına sahiptir.Yalnız petrol yatakları bile büyük devletlerin iştahlarını kabartmaya yetiyordu.Bu bölgelerde eski tarımsal zenginliği yeniden canlandırmamak işten bile değildi.
Ülkenin uyur durumda bulunan tarımının canlandırılması,zenginliğinin kullanılması,sanayi kaynaklarının harekete geçirilmesi ile bu toprakların çok değerli bir hammadde kaynağı olacağı,işlenmiş mallar için iyi bir pazar oluşturacağı ve sermaye yatırımı için çok iyi bir ortam durumuna geleceği hep düşünülürdü.
Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun dini mirası ile de büsbütün içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkıyordu.Osmanlı topraklarının bir kısmı Yahudilerin anavatanıydı.Müslümanlık ve Hristiyanlık bu topraklarda doğmuşlardı.Avrupalı Haçlılar bu toprakları Müslümanların elinden almak için kutsal savaşlar vermişler,Müslümanlar da kutsal saydıkları toprakları bırakmamak için kanlarını dökmüşlerdi.İsrailoğulları da kendi bağımsız devletlerini kurmak için gözlerini yine bu topraklara dikmişlerdi.
Yakındoğu,Anadolu ve Bağdat Demiryollarının yapımı, Chester Projesinin devreye girecek olması ile de büsbütün karışık ve şaşırtıcı bir durum almıştı.
Osmanlı İmparatorluğu içindeki demiryolu ile ulaşımın bir sürü yeni sorunlar ortaya çıkaracağı kesindi.Askeri hazırlıkları yeni koşullara uydurmanın stratejik sorunları,demiri (demiryolunu) kuvvet şurubu yerine almaya karar vermiş “Hasta Adam”ın siyasi sorunları uluslararası nitelikteydiler.Osmanlı’nın Almanya ile yakınlaşması,aralarındaki askeri işbirliği Avrupa Devletlerinin görmezlikten gelebilecekleri hareketler değildi.Rusya,İngiltere ve Fransa kendi güvenliklerinden korkuyorlar ve ticaret yollarının kapanacak olmasından dolayı sıkıntı yaşıyorlardı.
Büyük devletlerin birbirleri ile Osmanlı topraklarında başlayan güç savaşları,Balkan Ülkelerindeki milliyetçi akımları desteklemeleri ile geçen otuz yıllık (1888-1918) süreç Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile sonuçlandı.Yerine Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bir çok devlet kuruldu.
Bugün, XXI. Yüzyıldaki duruma baktığımızda,yüzyıl önce olduğu gibi Ortadoğu’nun yine ön plana çıktığını görüyoruz.Yüzyıl önceki “siyasi figürler”  bugünde  Ortadoğu’da olmak istemektedir.
Ancak bu sefer eskisi gibi olmayacaktır.Türkiye, ” Komşularımızla Sıfır Sorun Politikası”  ile oluşturduğu/oluşturacağı yeni barış döneminin sağlayacağı istikrarla ve yüzyıl önce kullanılmasına fırsat verilmeyen “demiryolu” ile tüm komşularına ulaşabilecek bir duruma gelecektir.
Yeniden hayata geçirilecek Hicaz Demiryolu Hattı ile de Türkiye’nin her yerinden demiryolu ile Mekke ve Medine’ye kadar ulaşmak mümkün olacaktır.
Her zaman söylediğimizi tekrar söylüyoruz,”demiryolu geleceğimizdir.”


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!