Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı Büyük Değişime Hazır Mı?

9.Kalkınma Planında ve Ulusal Programda “Taşımacılık Sektörü” ile ilgili saptanan hedefler tüm “karayolu ve demiryolu taşımacılık ”  ve “lojistik” şirketleri tarafından bir daha gözden geçirilmeli ,bu hedefler içine “kodlanmış/şifrelenmiş”  köklü değişim mesajlarının  “çözümlenmesi”  yapılmalı, şirketlerinin geleceğini bu çözümlemeye göre yeniden düzenlemeleri gerektiğini düşünüyoruz.

9.Kalkınma Planı ve Ulusal Plan belgelerinin “ideali”,Türkiye’nin Taşımacılık Sektörünün “köklü bir değişim iradesidir”.

Küreselleşen dünyada değişimin dışında kalmak mümkün görülmüyor.Bu nedenle bu belgeler,Avrupa ve Dünya taşımacılık sistemindeki büyük değişimin sürecine “yetişme iradesini” de ifade etmektedir. 

Değişen/değişecek yeni sistemi anlamak,yapılanmamızı ve uygulamalarımızı bu değişime uyarlamak zorundayız.Yoksa bu değişimi iyi anlamış başka birileri gelir ve bu boşluğu doldurur.Bizler de boşta veya kenarda kalabiliriz. 

Ulaştırmanın/taşımacılığın temel amacının; taşımacılık hizmetinin ekonomik ve sosyal hayatın gereksinimlerine cevap veren, trafik güvenliğinin en üst düzeye çıkarıldığı, taşıma türleri arasında dengenin ve tamamlayıcılığın sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulmasıdır,diyoruz.

Ancak taşımacılık sektörünün mevcut durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. 

Konuya bir hatırlatmayla başlamak istiyoruz. 

AB'nin politikalarında, gerek enerji yönünden ve gerekse çevresel faktörlerden, “demiryolu yük taşımacılığının” geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdilik ortalama %7 olarak görünen yük taşımacılığını, minimum %11 maksimum %18-20 oranlarına çekilmesi hedefleniyor. 

Avrupa, geçen senelerde Türk TIR’larına kota koymuştu. Bunu daha sonra Rusya izlemişti.Bu durum hala devam ediyor.

Şimdi Avrupa sadece Türk TIR’larına değil kendi TIR’larının AB  içindeki dolaşımına da kota koymaya başlıyor. 

Avrupa’da ve Türkiye’de “yük taşımacılığının demiryoluna kaydırılması” yönünde çok ciddi projeler ve  politikalar hayata geçiriliyor. 

Demiryolunda “hızlı trenle yük taşıma hatları” oluşturuluyor.

Avrupa’da her yıl binlerce kamyon/TIR’ın yollardan çekilmesi çalışmaları hayata geçiriliyor. 

Bir örnek vermek gerekirse,İtalya yılda 50000 kamyon/TIR’ı ana yollardan çekmeyi hedeflemiyor, garantiliyor

Avrupa’da ağırlıklı olarak tanker TIR’larının taşındığı RO-LA ve yük taşımacılığı üzerine ciddi yatırımlara başlanıldı.

Avrupa’da karayolu trafiğini azaltmak için ilk iş olarak demiryolu hattı paralelindeki karayollarından kamyon/TIR trafiğinin diğer yollara kaydırılması yapılıyor. 

Bir süre sonra, çok sınırlı sayıda kamyon/TIR AB ülkelerine giriş yapabilecek. 

Bu durumda Türkiye’den Dünya’ya hangi yolla ve nasıl çıkılacak.Çıkış yaptığımız trafik kapasitesi,giriş yapılacak ülkelerin giriş trafik kapasitesi ile o ülkenin iç trafik (karayolu/demiryolu) kapasitesine uygun mu?
Bu ülkelere bizim dışımızda da karayolu/demiryolu trafik girişi yapılmıyor mu?

Peki o zaman alternatif ne olacak?  

AB ulaştırmada /taşımacılıkta çözüm olarak, “insan odaklı”  bir gelişme ve yönetim anlayışını esas alarak, demiryolunu  ve su (deniz,göl,nehir) yollarını esas alan “kombine taşımacılığı” gösteriyor.

Yukarıda söylediklerimizin ışığında AB Müktesebatına ve takvimine uygun olarak hazırlanan  9.Kalkınma Planının ve Ulusal Programın dediklerine “özetle” baktığımızda;

• Önümüzdeki dönemde karayolu taşımacılık politikalarının temel hedeflerinden en önemlisi mevcut “atıl kapasite” nin  azaltılması ve makul bir süre sonunda da atıl kapasitenin yok edilmesi olacaktır,
• Karayolu Taşımacılığında mali ve mesleki yeterlilik ile mesleki saygınlığa sahip, güçlü, verimli işletmelerin oluşumuna ve gelişimine imkan sağlamak için kurumsallaşmış taşımacılık işletmeciliğini oluşturulacaktır, 
• Karayolları taşımacılığında uğranılan ekonomik kayıpları önleyici önlemler alınacaktır
• Uluslararası karayolu taşımacılık filomuz için AB ülkelerinde uygulanan geçiş kotası sınırlamaları nedeniyle filo kapasitesi uygun seviyeye indirilecektir,
• Kurumsallaşmış, insana ve çevreye saygılı, sürdürülebilir bir rekabet ortamında faaliyet gösteren karayolu taşımacılığı sektörüne ulaşılması sağlanacaktır,
• Karayolu araçlarının teknik muayenelerinin, ağırlık ve boyut kontrollerinin daha etkin ve sağlıklı  bir  şekilde yapılması suretiyle karayolu trafik güvenliğinin artırılması, yakıt ve işletme giderlerinde tasarruf sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi yoluyla daha sağlıklı  bir piyasa yapısının oluşması sağlanacaktır,
• “Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaç” olarak konumlandırılacak ve “yük taşımalarının demiryollarına kaydırılması” ve önemli limanların lojistik merkezler olarak geliştirilmesi sağlanacaktır, 
• “Ulaştırma için temel amaç olacak Türk demiryolu taşımacılığını”, rekabete açarak ve demiryolu işletmeciliği ile altyapı yönetimi fonksiyonlarını ayırarak Türkiye’deki demiryolu sektörünün kademeli olarak serbestleştirilmesi sağlanacak ve bu amaçla Genel Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanunu taslaklarının kanunlaştırılması tamamlanacaktır,
• Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin artması ve küresel ve bölgesel ölçekte organizasyonların ağırlık kazanmasıyla taşıma mesafelerinin uzaması nedeniyle, hız ve miktar unsurunu öne çıkaran ve “demiryolunu esas” alan “kombine taşımacılığa” uygun taşıma sistemlerinin ve zincirlerinin oluşturulması özendirilecektir, 
• Koridor/güzergah bazında belirli tonaj potansiyelini aşan yüklerin demiryolu ve denizyolu ile taşınması özendirilecektir,
• Demiryollarında tekel konumunda işletmecilik yapan TCDD’nin yeniden yapılandırılacak, Demiryolu altyapısının  kullanım ücretlerinin özel demiryolu işletmecilerinin ödeyebileceği seviyede tutulması  için devlet sübvansiyonunun verilecek, Demiryolu Taşımacılığında özel sektör tren işletmeciliğini geliştirecek özendirici önlemler ve teşvikler oluşturulacaktır,
• Büyük şehirler arasında demiryolu ile yolcu taşımacılığının artırılması  amacıyla hızlı tren hatlarının yapımına öncelik verilecektir,
• Kombine taşımacılığın geliştirilmesi ve demiryolu ile yük taşımacılığının artırılmasına yönelik olarak Lojistik/Yük Köyleri kurulacaktır, 
denilmektedir.

9.Kalkınma Planının ve Ulusal Programın şifrelerini ve kodlarını çözümlediğimizde şunların olacağını görüyoruz;
• Avrupa’da,Dünya’da ve Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı belli bir mesafe ve güzergah içinde“lokalize” olmaya yönlendiriliyor/zorlanıyor,  bunun için de karayolu taşımacılığı yapmak zorlaştırılıyor, kuralları önemli ölçüde değiştiriliyor,
• Taşıma sisteminin mutlak surette “Kombine Taşımacılık” olarak oluşması teşvik ediliyor,
• Taşımacılık sisteminde Demiryolu Taşımacılığı “esas” alınıyor ve demiryolu taşımacılığı kombine taşımacılığının ana aks’ı haline getiriliyor,
• Demiryolu yük/yolcu taşımacılığının gelişmesi için her türlü önlem alınıyor, demiryolu özel şirketleri özendirici teşviklerle destekleniyor,

Yukarıda söylemeye çalıştıklarımızı çok özetleyen,”tasimacilar.com” sayfasındaki 22.08.2009 tarihli bir yazıyı örnek olarak veriyoruz; 

RODER 2. Başkanı Zahit Sağlık “Bu sektör dünya ölçeğinde olmak istiyorsa teknoloji ile günün şartları ile çok aktif bir sektör olmalı” diyerek lojistik sektöründeki dağınıklık ve plansızlıktan da dert yandı. Zahit Sağlık, sektöre girişin mutlaka kısıtlanması, lisansların dondurulması gerekliliğine dikkat çekerek “Her önüne gelene taksi plakası nasıl verilmiyorsa Lojistik sektörüne de herkes girememeli” şeklinde konuştu.

AB’de, 9.Kalkınma Planı ve Ulusal Plan da zaten bunu söylüyor.

Biz de hatırlatıyoruz.


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!