Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Hedeflere Ulaşmanın Yolu Altyapısı İyi Olan Demiryolu ile Olacaktır

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ihmal edilen demiryolları son yıllarda, yeniden devlet politikası olarak ele alınmış ve demiryolu seferberliği başlatılmıştır.2000’li yılların başına kadar işletme ve yatırım faaliyetleri kısıtlı finansman kaynakları ile sürdürülürken son yıllarda  demiryolları, Cumhuriyeti ilk dönemlerinde olduğu gibi yeniden Devlet Politikası haline gelmiştir. Bunun en önemli göstergesi de  2003 yılında 483 milyon TL olan Demiryolu yatırımının 2012 yılında 14,5 kat artarak 7 Milyar TL’ye ulaşmasıdır.

Bu dönemde diğer birçok sektörün yatırım ödeneği düşerken, demiryolu sektörünün yatırım ödeneği artırılmış ve yaklaşık olarak  27,5 Milyar TL kaynak aktarılmıştır.

Son yıllarda demiryolu sektörüne ayrılan yatırım miktarının giderek artmasının bir örneği olarak 2013 Bütçesinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ayrılan miktar 13.9 milyar TL. dir. Ayrılan miktarın yüzde 56’sı (7,8 milyar TL) demiryoluna, yüzde 28’i (3,9 milyar TL) karayoluna, yüzde 5’i (700 milyon TL) havayoluna, yüzde 4’ü (600 milyon TL) karayoluna yüzde 7’si (1 milyar TL) de haberleşmeye ayrılmıştır.

27 Eylül-01 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 10. Ulaştırma Şurası’nda Demiryolu Sektörünün 2023 hedefleri belirlenmiştir. Bu Şura’da önemli kararlar alınmış, ulaşım sisteminin haritası çizilmiştir. Bu çerçevede, 2023 yılına kadar ulaştırma sektörüne yapılması hedeflenen 350 milyar dolarlık yatırımın 45 milyar dolarlık kısmı demiryollarına yapılacaktır.

Ancak 10.Ulaştırma Şurası sonrasında demiryolu sektörü ile ilgili yeni gelişmeler, 2023 hedefi için belirlenen miktarın üzerinde yatırım yapılabileceğini göstermektedir. 

Biliyoruz ki, ulaştırma sektöründeki temel amaç, ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gereksinimlerine uygun, taşıma türleri arasında dengenin sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma altyapısının zamanında oluşturulmasıdır. Ulaştırma alt sektörlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte çalışması ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin yaygınlaştırılması esastır.

Demiryolu ve denizyolu fiziki altyapısının artan ulaşım talebine uygun olarak zamanında gerçekleştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun ulaştırma türünün karayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşımalarının ağırlıklı olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıştır. 

Bu durum, fiziki standartlar ve ağ yoğunluğu açısından yetersiz olan karayolu altyapısının, yasal sınırı aşan yüklemeler ve bakım-onarım hizmetleri için zamanında yeterli kaynak ayrılamaması gibi nedenlerle daha da yıpranmasına ve verimsiz bir ulaşım sisteminin oluşmasına neden olmaktadır. 

Mevcut demiryolu altyapı yoğunluğu incelendiğinde, Türkiye’nin AB-27 ortalamasının oldukça altında demiryolu ağına sahip olduğu gözlenmektedir. 

Türkiye’deki mevcut demiryolu ağı 2011 yılı itibarıyla 888 km’si hızlı tren hattı, 8.770 km’si konvansiyonel ana hat, 2.342 km’si tali hat ve istasyon yolları olmak üzere toplam 12.000 km’dir. Toplam ağın yüzde 33’ü sinyalli ve yüzde 26’sı elektriklidir. Türkiye’de hem demiryolu yoğunluğu hem mevcut demiryolları üzerindeki trafik yoğunluğu yetersizdir. Ayrıca, Türkiye’de yüzde 26 olan elektrikli hat oranı, yüzde 52,3 olan AB-27 ortalamasının oldukça altındadır. 

Türkiye demiryolu altyapısı iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda;
• Yakın bir süre öncesinde Boğazköprü-Ulukışla-Yenice-Mersin, Adana-Toprakkale, Pehlivanköy-Uzunköprü-Hudut, Tekirdağ-Muratlı, Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir, Cumaovası-Tepeköy olmak üzere bir çok hat kesiminde sinyalizasyon ve elektrifikasyon projelerinin inşaat çalışmaları başlatılmıştır.

•Ankara-Konya Hızlı Tren hattının 23.08.2011 tarihinde işletmeye açılması ve Ankara-Eskişehir Hızlı Tren hattındaki yolcu taşımalarında devam eden artışlarla birlikte, toplam yolcu taşımacılığında 2011 sonunda yüzde 12,3 artış sağlanmıştır. 

• Demiryolu taşımacılığından çok mıodlu taşımacılık sistemlerine geçiş kapsamında TCDD tarafından 18 lojistik merkez kurulması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu lojistik merkezlerden Samsun (Gelemen), İstanbul (Halkalı) ve Uşak lojistik merkezi işletmeye açılmış; Denizli (Kaklık), İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey) ve Kayseri (Boğazköprü) lojistik merkezlerin 1. etap inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. 

• Ankara merkez olmak üzere hızlı tren çekirdek ağının oluşturulması kapsamında; Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi İnönü-Köseköy  kesiminin alt ve üstyapısının, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Yerköy-Sivas kesiminin ve Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Hızlı Tren Projesinin Ankara-Afyonkarahisar kesiminin altyapısının inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

• Ulaştırma Operasyonel Programı için öngörülen AB hibe kaynakları ve Türkiye’nin sağladığı eş finansmanla Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Köseköy-Gebze kesiminin ve Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi projesinin yapım çalışmaları devam etmektedir.

• Bursa ilinin Ankara-İstanbul hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu ağına bağlantısını içeren Bursa-Yenişehir-Osmaneli (Bilecek) hattının inşasına 2012 yılı içinde başlanılmıştır.

• Gebze-Haydarpaşa, İstanbul-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı (Marmaray) Projesinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile inşaat çalışmaları sürmektedir.

•Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu bağlantısını sağlayacak olan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesindeki revizyonlar nedeniyle altyapı inşaatındaki gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 40 seviyesindedir.
 
• GAP Eylem Planı kapsamında toplam 580 km güney demiryolu hattının tamamı yenilenmiştir.

• Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu Bağlantı Hattı inşaatına devam edilmektedir.

Yukarıdakilere ilaveten ulaştırma altyapısının devamlılığının sağlanması için büyük liman altyapılarının inşasını özendirecek finansman modelleri etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir. Mevcut ve inşa edilecek limanların geri sahasında demiryolu aktarım terminalleri veya kara konteyner terminalleri kurularak demiryolu taşımacılık anlayışından çok modlu taşımacılık anlayışına geçilmelidir. Ayrıca Çok Modlu Taşımacılık Sistemleri konusunda strateji ve mevzuat hazırlama çalışmaları hemen başlatılmalıdır.
 
Artan ulaşım talebi, uzun dönemli planlamalar yapılsa dahi, kısıtlı kaynakların kısa vadeli kaygılarla karayolu iyileştirme ve yapımına tahsis edilmesine sebep olmaktadır. Kısıtlı kaynaklar, karayolu ağırlıklı yapı ve sürekli artan talep kendi kendini besleyen olumsuz bir yapı yaratmaktadır. 

Bu nedenle yük taşımacılığında demiryolu kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.2007-2013 Dönemini kapsayan 9.Kalkınma Planında da belirtilen “yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır” yaklaşımı hayata geçirilmelidir.Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecek yasal düzenlemeler biran önce çıkartılmalıdır.

Bu düzenleme sonrasında serbestleştirilecek demiryolu ulaştırma sektörünün toplam yük taşıma içindeki payı, özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak suretiyle artacaktır.Bu suretle 2023 ihracat hedeflerini ve demiryolunun taşıma payı hedeflerini yakalamak mümkün olabilecektir.

Ayrıca demiryolunun serbestleştirilmesi ile TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye getirilebilecektir.

Ulaştırma altyapısının yetersizliği ve ulaştırma modları arasında devamlılığın sağlanamaması tüm sektörleri çok olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle yapımı devam eden ve yakın süreçte inşası başlayacak olan tüm projelerin, hedeflenen süreler içinde bitirilmesini temenni etmekteyiz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, “demiryolu geleceğimizdir…” 


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!