Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Demiryolu ve Turizm

Ulaşım, turistleri bir tüketim noktası olan turizm bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım turizm için bir ana üründür. Turizmde ulaştırmanın geliştirilmesi ve daha sağlıklı işlemesi için ulaştırma türleri arasında bir entegrasyon oluşturulması gereklidir. Bu doğrultuda ülkemizde turizmin tüm yıla yayılması, kıyı turizmi dışında diğer turizm çeşitlerinin ve iç bölgelerimizdeki turizm aktivitelerinin geliştirilmesi için ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir.

Dünyada demiryolu ile iki kent arasında ilk yolcu taşıması 15 Eylül 1830 günü Liverpool-Manchester arasında başlamıştır.1840 yılında, yani 10 yıl sonra yine bu iki şehir arasında üç günlük bir genel tatil (Paskalya tatili) boyunca demiryolu ile taşınan yolcu sayısı onbeşbin olmuştur.Bir kentten öbürüne çok sayıda insanın kısa sürede taşınabilmesi, 1841 yılında toplu gezi programlarının düzenlenmesi girişimlerini de başlatmıştır.

1844 yılında İngiltere'de demiryolu ile taşınan yolcu sayısının 23 milyon kişiye varması üzerine, şebekenin devletçe denetlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu gerekçe ile aynı yıl demiryolu taşımasında yolcuların can güvenliği ve rahatlığı acısından işletmelerin yükümlülükleri ve denetimleri, özel yasa ile saptanmıştır.

1854'de yine İngiltere'de şebekenin taşıdığı yolcu 79 milyon kişiye ulaşmıştır. O dönemdeki toplam nüfus sayısının sadece 18 milyon olduğu dikkate alınırsa, bir yılda taşınan yolcu sayısının ülke nüfus sayısının yaklaşık beş katına ulaşmıştır.Bir mekandan öbürüne çok sayıda insanın, kısa surede taşınabilmesi, bireysel turizmden kitle turizmine geçiş için gerekli koşulları hazırlamıştır.

Demiryolunun bir başka etkisi, denizden uzak yerleşim merkezlerinde oturanları kıyılara bağlamasıdır. O zamana kadar limanlar arasında denizden yapılan yolcu taşıması, demiryolunun sisteme girmesiyle limandan içeriye ve içeriden limanlara yapılır hale gelmiştir. Böylece iç bölgelerden kıyılara toplu taşıma bağlantısı kurulmuştur.

Demiryolu, bugün için yüksek hızların elde edilebildiği teknolojik bir yapıya kavuşturulmuştur. Halen dünyada yüksek hızlı tren İşletmeciliği yapan ülkelerdeki, yüksek  hızlı trenlerin önemli bir kısmı 350 km/ saat hızları geçmiyor. Almanya, Fransa ve Japonya’ da test ve araştırma amaçlı olarak 350 km/saat’ i aşan hızlar uygulanıyor. Örneğin 2008 yılında Fransa TGV treni ile Paris-Strazburg kentleri arasında yaptığı test sürüşlerinde 575 km/saat hızı ile yeni bir dünya rekoru kırdı. Farklı bir teknolojiye sahip olan Japonya’nın Maglev treni ise 2003 yılında 581 km/saat hız ile rekor kırmıştır.

Hiçbir karayolu ve denizyolu taşıtı (yarış pistleri hariç) sürekli olarak bu yüksek hızda gidebilir durumda değildir. Demiryolunun taşıma kapasitesi ile birlikte bu yüksek hız değerlendirildiğinde, rekabet koşulları acısından demiryolunun öbürlerine kıyasla bir üstünlüğe sahip olduğu sonucuna varırız.

Türkiye Turizm Stratejisi’nin en önemli özelliklerinden biri ulaşım sisteminde yapılacak düzenlemeleri de içermektedir. Bu doğrultuda turizm sektörü için önemli bir girdi olan kara, hava ve deniz ulaşım bağlantılarının turizm potansiyelleri ile bir bütün halde değerlendirilerek geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Ülkemizin doğal, tarihi ve turistik değerlerini daha iyi tanıtmak amacıyla, demiryolu sektörü kamu ve özel sektör işbirliği ile yenilenerek geliştirilmelidir. Ülkemizde ulaşımın çeşitlendirilmesinde özel sektöre imkan verilmesi rekabet ve kalite için de önemlidir. 

Demiryolu taşımacılığında teknolojinin gelişimi sonucu, demiryolu ulaşımı güvenli ve
rahat bir konuma ulaşmıştır. Artan çevresel duyarlılık sonucu demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına oranla önümüzdeki yıllarda öneminin artması beklenmektedir.
Bu doğrultuda mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve ülke genelinde ana turizm bölgelerini birbirine bağlayacak tren hatları ve bölgesel bağlantılar geliştirilmelidir.

TCDD‘nin turizm amaçlı yolcu taşımacılığı,Yüksek Hızlı Trenler, Ekspresler ve Buharlı Lokomotiflerle çekilen trenlerle turizm amaçlı yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.  
Buharlı tren turlarına artan taleple birlikte tren turizminin  gelişmesi üzerine 1986‘da TCDD bünyesinde Yemekli Yataklı Vagonlar ve Turizm Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.Günümüzde turizm amaçlı yolcu taşımacılığı görevi TCDD Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

TCDD’de turistik faaliyetler ilk defa 1982 yılında buharlı trenler ile başlamıştır. 

TCDD tarafından düzenlenen turistik amaçlı yolcu taşımaları;

•Turistik Taşımacılık,
• Buharlı Tren Turları,
• Dizel Tren Turları,
• Özel Vagon İşletmeciliği 
olarak yapılmaktadır.. 
Türkiye‘de buharlı tren seferlerinin hatları halen şöyledir; 
• Sivas-Kayseri-Konya Hattı, 
• Afyon-Denizli-İzmir Hattı, 
• İzmir-Balıkesir-Bandırma Hattı, 
• Ankara-Erzurum-Kars Hattı, 
Ancak çevresel etkiler nedeniyle bu güzergahlar değişebilmektedir.
Ayrıca Turizm Şirketlerinin TCDD ile işbirliği sonucu, yurtiçi ve yurtdışı turizm amaçlı yolcu trenleri de işletilmektedir.
Bu trenlere örnek olarak;
• GAP (Güney Anadolu) Turu
• Karadeniz Turu
• Konya Turu
• Eskişehir Turu
• Balkan Turu
gibi turistik amaçlı yolcu trenleri de çalıştırılmaktadır.
Önümüzdeki süreçte iç ve dış turizm amaçlı olarak; Sağlık ve Termal Turizmi, Kış Turizmi, Golf Turizmi,Deniz Turizmi,Eko turizmi,Kongre ve Fuar Turizmi,İnanç Turizmi ve İpek Yolu Turizmi gibi tematik turizm sektöründe,demiryolu yolcu taşımacılığı etkin olacaktır.
Ulaşım teknolojisi bakımından demiryolunun turizme olumlu etkilerine bakarsak;
• Bir seferde 1200-1500 yolcu taşınabilmektedir. Böylece yer değiştirim, bireysel olmaktan cıkmış toplumsal nitelik kazanmıştır.Turizm amaçlı yer değiştirimin, kitleselliğe dönüşmesi, yolcu treninin bir anlamda turist akımını somutlaştırmasıdır.
• Yolculuk giderleri azalmıştır. Bir yandan yüksek hacimdeki taşıma kapasitesi, öbür yandan demiryolu teknolojisinin enerjiden maksimum düzeyde yararlanma olanağı veren özelliği, yolculuk ücretini orta ve az gelir düzeyindeki toplulukların ödeme gücü içine sokmuştur.Böylece halkın büyük bir kesimi seyahate katılabilme olanağına kavuşarak turizm, toplumsal bir olguya dönüşmüştür.
• Gidilen mekanın turizm merkezine dönüşmesi süreci başlatılmaktadır.Bu varış noktasına tren seferlerinin sürekli ve düzenli biçimde ulaşması,farklı ihtiyaçları da talep ettiği için, turizme kazandırılan bu mekanda turizme dönük konaklama tesislerinin,diğer yeni uğraşıların, iş dallarının, uzmanlık alanlarının, mesleklerin oluşumuna da yol açılmıştır.

Ayrıca demiryolu ile yüzlerce turisti birlikte taşımak, turistlerin yemek,eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını trende karşılamak, gece yolculuklarında yataklı vagonlarla seyahat etme imkanı yaratılarak gündüz saatlerinde belirlenen turistik yerlerde gezme imkanını sunmak suretiyle maliyetler azaltılabilir.

Demiryolunun her çeşit iklim koşullarında coğrafi engelleri aşmaya yapısal özelliğinin elverişli olması, yolculuk boyunca dış etkenlere karşın sağladığı güven ve rahatlık, gece-gündüz farkı olmaksızın ulaşımın kesilmemesi vb. özellikleri, uzun süren yolculukları, kesintisiz sağlayabilir. Böyle bir yeterlik, demiryolunun ülke sınırlarını da aşarak ülkeler ve kıtalar arası ulaşım hizmetine girmesine dolayısıyla da uluslararası kapsamda bütünleşmenin de bir unsuru olmaktadır.
Her zaman söylediğimiz gibi; “demiryolu geleceğimizdir”


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!