Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Demiryolu Taşımacılığı Payının Arttırılması İçin Yapılması Gereken…

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım”
Hacı Bektaş Veli
Türkiye’de TCDD çalışanları ve demiryolu taşımacılığı yapanların dışındaki önemli bir kesim maalesef demiryolunu ve demiryolu taşımacılığını iyi tanımıyor.Üstüne üstlük “geleceğin taşımacılık sektörü” içindeki demiryolunun rolünü bu yeni rolden etkilenecek olan demiryolu sektörü dışındaki diğer taşıma sektörlerindekilerin de önemli bir bölümü demiryolunu ve demiryolu taşımacılığını pek tanımıyor. 

AB Müktesebatında, 9. Kalkınma Planında, Ulusal Programda, Hükümet Programları ve 60 yıl sonra ilk defa demiryoluna ayrılan yatırım payının karayoluna ayrılandan daha fazla olduğu 2010 Yılı Bütçe Kanununda da belirtildiği ve vurgulandığı gibi geleceğin taşımacılık sektörü demiryolu taşımacılığı üzerine kuruluyor. Tüm ulaştırma/taşımacılık stratejileri, planları, yatırımları ve hedefleri hep demiryolu için hazırlandı ve hazırlanıyor.

Taşımacılık sektöründe altsektörler (karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu) arasındaki büyük dengesizliğin giderilmesi için demiryolunun ve denizyolunun öne çıkarılması, insanın ve dünyanın (çevre, doğa ve ses kirliliği, dünyanın ısınması, trafik yoğunluğu, emisyon salımı) geleceği ile de çok yakın bağlantılıdır.

Yük taşımalarında taşımacılık paylarına baktığımızda (%) bu büyük dengesizliği daha iyi görebiliyoruz;
AB TÜRKİYE
Karayolu 44 93
Denizyolu 42  1
Demiryolu  8  4
İçsuyolu  4  -
Diğer  2  2

Avrupa ve özellikle de Türkiye kendi ülkesinin ve halkının yararı için taşımacılık sektöründeki bu dengesiz dağılımın çaresini bulacak önlemler almak zorundadır. Önümüzdeki yakın dönemde demiryolu ve demiryolu taşımacılığı bir “mecburiyet” olarak hızlanarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Türkiye’deki bu dengesizliği ve dengesizliği giderecek önerileri devlete ve kamuoyuna duyuracak, demiryolu payının arttırılmasının ülke ekonomisine, insanına ve doğasına katkısını anlatacak, toplu yük ve yolcu taşımasının yararlarını ortaya koyacak, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada komşuları ile olan taşımacılık ilişkilerinde demiryolunun önemini gösterecek çalışmaları yapacak Sivil Toplum (dernek, vakıf, sendika vb.) Kuruluşu (STK)’na ihtiyacı vardır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere “Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)” 2006 yılında “Türk Demiryolu Sektörü”’nün ilk ve tek, en önemli ve güçlü Sivil Toplum Kuruluşu olarak kuruldu. Derneğin üyeleri ulusal ve uluslar arası demiryolu taşımacılığı yapan, bu taşımacılığı vagon üretimi, vagon bakım ve onarımı yaparak destekleyen demiryolu sektörü firmalarından oluşuyor. Üyelerin iş hacimleri ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili birikimleri nedeniyle demiryolu taşımacılık sektörünün en önemli firmalarıdır.

Derneğin amacı “demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının, ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmek” derneğin bu genel amacına ulaşmak için hedefleri;
• Demiryolu Sektörünün güncel uygulamalara göre yeniden yapılanması için gerekli desteği vermek,
• Demiryolu altyapısının yeniden yapılanması, geliştirilmesi ve etkin biçimde kullanılması için girişimlerde bulunmak,
• Demiryolu taşımacılığı sektörünün ihtiyacı olan araştırma ve mesleki eğitimleri organize etmek, yapmak, yaptırmak,
• Demiryollarımızın uluslar arası demiryolları ağları ile bütünleşmesi çalışmalarına katılma,
• Demiryolu taşımacılığı ile daha güvenli, daha çevreci taşımacılık bilincinin gelişmesi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusunda kamuoyu oluşturmak,
• Bu çerçevede bir demiryolu politikasının devlet politikası haline dönüştürülmesi için çalışmak,
• Demiryolu ile deniz ve karayolu taşımacılığı arasında kombine taşımacılığı geliştirmek,
• Tüm çalışmaları Türk Demiryolu ve diğer kamu kuruluşları ile uyum içinde, katılımcı bir anlayış temelinde yapmaktır.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin 2008 yılı itibariyle 4.3 milyon ton yük taşıyan üyelerinin niteliği ve taşımaların miktarı açısından demiryolu sektörünün önemli bir kısmını temsil etmektedir.

Dernek üyeleri vagon alımı, blok tren işletmeciliği, yeni taşıma ve operasyon sistemleri konusunda yatırımlar yapmakta, yurtiçinde ve yurtdışında yeni adımlar atmaktadır.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği;
• Demiryolu ve demiryolu taşımacılığı konusunda devletin ilgili kurumları, AB kurumları, UIC (Uluslar arası Demiryolu Birliği) ve diğer uluslar arası demiryolu kuruluşları ile yakın ilişkisi ve demiryolu ile ulusal ve uluslar arası taşımacılığının söz ve yetki sahibi sivil toplum kuruluşu olacaktır.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Meslek Sektörü Komitelerinde ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda (MYK) demiryolu sektörünü temsil edecektir.
• Devletin protokolü içine alınarak Türkiye’nin diğer ülkelerle yapacağı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Karma Ulaştırma Komisyon (KUK) toplantılarına katılacak, demiryolu taşımacılığı ve genel taşımacılık konularında üyelerinin görüşlerini ve önerilerini iletecek ve haklarını kollayacaktır.
• Ayrıca demiryolu konusunda referans kuruluş olarak görevlendirilerek belgelendirme ve bilgilendirme konusunda yetkili olacaktır.

Yakından yaşanarak biliniyor ki; kamu dışındaki kişilerin/kurumların/şirketlerin her işi veya sorunu tek başına yapmaları veya çözmeleri pek mümkün değildir. Tek başına tüm işlerin yapılmasına kalkışıldığında mutlaka başarılamayacak işler/sorunlar/engeller olacaktır. Bu durumda ve kendisinin yetersiz olduğunu hissettiğinde kamu dışındaki tüzel ve özel kişilerin/kurumları/şirketlerin yardım alması, güçlü bir desteğinin olması o işi başarmasını ve kolay kılmasını sağlayacaktır.“Bir elin nesi var iki elin sesi var” özdeyişinde olduğu gibi…

Günümüzde birey ile devlet arasında engellerle dolu koskocaman bir alan yer alıyor. İşte bu aşılması çok zor olan alanı bireyin kendi gücünle aşamaması tüm sorunlarının, tıkanıklıklarının ve çözümsüzlüklerinin kaynağını oluşturuyor. Bu alanı tek başına geçmek ve sorunları çözeceklere ulaşmak da pek mümkün olmuyor/olamıyor.

Peki ne yapalım? Oturup başkaları sorunları çözsün, “biz elimizi taşın altına koymayalım”, başkaları ellerini taşın altına koysun diye bekleyelim mi? 

Tabi ki hayır, çözüm “birlikte” olmakta ve bir çatı altında toplanmaktadır.
Birlik olmak, ortak yarara yönelik olarak etkinlik gösteren kuruluşlarda yani sivil toplum kuruluşlarında bir araya gelmektir. 

DTD, birey ile devlet arasındaki geçilmesi zor alanda “köprü” görevi yaparak, devlete ulaşmaya ve sorunların daha iyi anlatılıp çözümlenmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca DTD, devletin de yetişemediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapamaya ve üyelerine yarar sağlayacaktır. Bu suretle üyelerinin büyümelerine ve iş hacimlerinin genişlemesine vesile olacaktır.

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili tüm özel ve tüzel şirketlerin kurulmuş böyle bir çatı altında toplanarak, güçlü bir lobi oluşturmaları Türkiye’nin ve demiryolu taşımacılığı yapanların yararınadır.

Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!