Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Demiryolu Sektörünün Yeni Meclisten Beklentileri

Türkiye’nin hedefi “Büyük Türkiye” olmaktır.Bu hedefin etapları  kısa vadede 2023, orta vadede 2035, uzun vadede 2050 yıllarıdır. 
Türkiye 2010 yılında 735,828 milyar dolar GSYH ile 30 OECD ülkesi arasında 16 ncı büyük ekonomi haline gelmiştir. 2023 yılı için GSYH’nın hedefi yaklaşık 2 trilyon dolar,ihracat hedefi 500 milyar dolardır.
Ancak kalkınmanın ve gelişmenin anahtarı taşımacılık sektörüdür. Türkiye tüm bu hedeflerine dengeli bir  taşımacılık yapısı ve dağılımı ile ulaşması mümkün olabilecektir. Zaten Dokuzuncu Kalkınma Planı,Ulusal Program ve kurumların stratejik hedefleri 2023 ve 2050 hedefleri , taşımacılık sektöründe yapılması planlanan/programlanan anlayışa/yaklaşıma göre hazırlanmıştır. 
Taşımacılık sektörü verilerine göre Türkiye’de 2010 yılında yaklaşık 600 milyon ton yük taşıması yapılmıştır.Bu verinin,karayolu verilerinin tesbitindeki zorluklar  nedeniyle  sağlıklı olup olmadığı tartışılabilir.Ancak eldeki bu veriyi de kullanmak durumundayız. 
Türkiye’nin yük taşıma miktarı ortalama yıllık yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme ile  2023 yılında yaklaşık 900 milyon tonu bulacaktır.Tahminlere göre, 2050’ye gelindiğinde ise Türkiye’de yıllık taşınması gereken yük miktarı yaklaşık 3,2 milyar ton olacaktır. 
Mevcut verilere göre yurtiçi yük taşımalarının yaklaşık yüzde 94’ü karayolu ile yapılmaktadır. Karayolumuzdaki  trafik yoğunluğunu, kullanılan akaryakıt miktarını,çevresel sorunları,karayolu araç sayısını ve karayolu taşıma payının yüzde 94 olduğunu  dikkate aldığımızda 2023 yılında 900 milyon ton 2050 yılında da 3,2 milyar ton/yıl taşıma kapasitesine ulaşmamız maddeten  mümkün görülmemektedir.
Bu kapasiteyi yakalayabilmemiz için, toplam taşıma içindeki altsektörlerin (karayolu,demiryolu,denizyolu,havayolu) taşıma paylarının dağılımını 2023 yılına kadar dengeli duruma getirmeliyiz. Bu nedenle  taşımacılık sektörü çok hızlı bir şekilde  yapılandırılmalı, altsökterlerin  dengesiz dağılımını düzeltecek önlemler ivedilikle alınmalıdır.
İvedi önlemleri öncelik durumlarına göre sıraladığımızda,demiryolu taşımacılığının  serbestleşmesi ve kombine taşımacılık ile ilgili yasal düzenlemeler  birinci sırada olmalıdır.Bu suretle taşıma altsektörleri arasındaki dengesiz dağılımın giderilmesi mümkün olabilecektir.Ayrıca kombine taşımacılığın özendirilmesi ile de altsektörler arasındaki rekabet yerini işbirliğine bırakacaktır. 
Taşıma sektöründeki altsektörler arasındaki dengesiz dağılım ile ilgili  bir hatırlatma yapmak için 1990’lı yıllara baktığımızda, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye Demiryollarının genel özellikleri şöyleydi;
Demiryolları devletin tekelindeydi, yaşlanan bir demiryolu altyapısı vardı, karayolu ve havayolu ile rekabet edemiyordu, değişen koşullara olan esnekliği azdı, verimlilik ve ortalama taşıma hızı çok düşüktü,diğer ülke demiryolları ile karşılıklı işletilebilirlik problemleri,teknik uyumsuzlukları,sınır geçiş formaliteleri,farklı emniyet kuralları bulunmaktaydı.
Bugüne kadar geçen süreçte AB-27 ülkelerinin taşıma paylarındaki dengesizliğin demiryolu lehine giderilmesi ile ilgili  sorunların önemli bir kısmının çözümü ile ilgili düzenlemeleri ,yatırımları yaptı ve yapmaya devam etmektedir.
Türkiye’ye baktığımızda da,elimizdeki Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu’na ve Konseyi’ne sunulan 2006,2007,2008,2009 ve 2010 yıllarına ait İlerleme Raporları şunu söylüyor;
“Demiryolu taşımacılığıyla ilgili olarak AB müktesebatına etkin uyum sağlanması doğrultusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bir demiryolları reform paketi taslağı hazırlanmış olmasına rağmen,bu taslağın kabulü yönünde hiçbir ilerleme olmamıştır. Bu sektördeki hazırlık durumu oldukça erken aşamadadır. Demiryolu taşımacılığı, bugüne kadar ilerleme kaydedilmeyen tek taşımacılık alt-sektörüdür. Mevcut mevzuat topluluk müktesebat şartlarıyla uyumlu değildir. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) tekel konumunda olduğu için bir demiryolu piyasası mevcut değildir. TCDD, önemli miktarda zararla işlemektedir ve devlet sübvansiyonuna dayanmaktadır.”
Taşımacılık Sektörü ve Demiryolu Sektörü  yeni meclisimizin öncelikli konusu olmalıdır.
Taşımacılık türleri arasındaki dengenin demiryolu ve denizyolu lehine değiştirilmesi için 2023 yılına kadar beş önceliğin gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir:
1- Taşımacılık türleri arasındaki rekabetin düzenlenmesi: 
Karayolu sektöründe; 
•  Taşımacılık ücretlerinin gerçek maliyetleri yansıtması,
•  Karayolunda sürücülerin çalışma saatlerinin sınırlandırılması, 
•  Kaçak istihdamın önlenmesi, kontrolün sıklaştırılması.
 Demiryolu sektöründe; 
• Ulusal yük yolcu pazarının rekabete açılması, 
• Yüksek emniyet standartlarının konulması, 
• Karşılıklı işletilebilirliğin geliştirilmesi, 
• Hizmet kalitesini ve kullanıcı haklarını garanti altına alan tedbirlerin teşviki,
2- Taşımacılık türleri arasındaki bağlantıların tamamlanması: 
• Demiryolu ve denizyolu  arasındaki bağlantıların sağlanması,
• Kombine taşımacılığın desteklenmesi, 
• Kombine taşımacılığın rekabet gücünü azaltan yükleme-boşaltmanın neden olduğu zaman kaybına ve maliyet artışına çözüm getiren lojistik-teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi.
• Demiryolu yük taşımacılığı yatırımlarına öncelik verilmesi
3- Darboğazların giderilmesi kapsamında; 
• Özellikle demiryolu ana arterlerindeki darboğazların yük öncelikli olarak giderilmesi, 
• Birden fazla taşımacılık türünden oluşan (çok modlu) ve yüke öncelik verilen koridorların oluşturulması için yüksek kalitede demiryolu altyapısının yapılması ve mevcut hatların rehabilite edilmesi
• Liman bağlantılarının iyileştirilmesi ve yük terminallerindeki darboğazların giderilmesi 

4- Kullanıcıların taşımacılık politikasının merkezine yerleştirilmesi:
• İhtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanabilmesi için kullanıcılar taşımacılık      politikasının merkezine yerleştirilmelidir. 
• Kullanıcılar nereye, ne için para ödediklerini bilmelidirler. 
• Kararlar uyum içinde alınmalıdır ve tam şeffaflık sağlanmalıdır. 
• Emniyet, gürültü ve hava kirliliği kullanıcıların önemsediği konulardır.  
5- Taşımacılık alanında küreselleşmenin yönetilmesi: 
• Genellikte ulusal düzeyde ele alınan ve iç pazarı korumayı amaçlayan taşımacılık politikalarının, ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan ancak sosyal ve çevresel gereklilikleri göz ardı eden uluslararası politikalar ile uyumlulaştırılmalı
• Ulusal Lojistik Merkezler yanında küresel Lojistik Merkezlerle ilgili düzenlemeler yapılmalı
• Küresel ticaret yolları ile uyumla hale gelecek ,Türkiye’yi lojistik merkez durumuna getirecek altyapıyı sağlamak için Ulaştırma Master Plan ve Lojistik Master Planların düzenlemeleri yapılmalı

Yeterli taşıma kapasitesi yoksa,istenen taşıma miktarı da olmayacaktır.Dolayısıyla tüm sektörlerin hedefleri bundan olumsuz bir şekilde etkilenecektir.
Yeni Meclisimiz demiryolu sektörü ile ilgili düzenlemeleri öncelikle çıkarmalıdır. Çünkü “demiryolu geleceğimizdir.”

Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!